Welkom op de website van Indian Style
vleermuis (3K)

Vleermuis

De vleermuis is het symbool van wedergeboorte.
Enerzijds bewonen de vleermuizen donkere holen, die aan de duisternis van een graf doen denken, anderzijds hangen de dieren met hun kop naar beneden, wat ook de houding van baby's is vlak voordat ze ter wereld komen.
De verering van de vleermuis heeft haar oorsprong in Midden-Amerika, waar hij eens zeer gewaardeerd werd door de vroegere hoogstaande culturen van de Azteken, de Tolteken en de Maya.
Op de eerste plaats verduidelijkt hij de symbolische dood die een sjamaan bij zijn inwijding moet sterven.
Het basisidee is dat de intitiant zijn angst onder ogen moet zien en zijn ware zelf moet ontmoeten om zijn oude ego af te leggen en als nieuw mens, vrij van blokkades, herboren te worden.
Zulke rituelen zijn bij alle natuurvolken op aarde te vinden.
Meestal moet de betreffende sjamaan meedogenloze beproevingen ondergaan, die hem zowel lichamelijk als geestelijk tot zijn grenzen brengen.
In veel gevallen is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de intitiant voor 1 nacht in de aarde wordt begraven.
Als de vleermuis door uw dromen fladdert, is dat een teken dat u afstand moet doen van een deel van uzelf, een bepaalde eigenschap of een levensomstandigheid.
Dat wil zeggen, het is voor uw verdere ontwikkeling belangrijk een rituele dood te sterven.