Welkom op de website van Indian Style
paard1 (14K)
paard2 (12K)

Paard

Het paard symboliseert zowel aardse kracht als onaardse macht.
Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en in verband gebracht met de magische kracht van sjamanen.
Met zijn snelheid kon de mens in betrekkelijk korte tijd grote afstanden afleggen.
Ook transport van goederen werd aanzienlijk vereenvoudigd.
Daarom is het paard het eerste totemdier van de beschaving.
Zelfs de kracht van een motor wordt nog steeds in paardenkrachten gemeten.
Het berijden van een paard geeft het gevoel van vrijheid.
De leer van het paard zegt dat macht niet is af te dwingen, maar wordt toebedeeld aan wie bereid is verantwoordelijkheid te dragen.
Zoals het paard een ruiter op zijn rug draagt, draagt de ruiter de verantwoordelijkheid voor zijn omgeving.
De kracht van het paard is de wijsheid zich de stappen van zijn leven te herinneren en hun lessen te begrijpen.
Daartoe behoren ook ervaringen uit vroegere levens.
Werkelijke macht is kracht die met wijsheid wordt ingezet.
De sleutels daartoe zijn liefde, medeleven en de bereidwilligheid verworvenheden en kennis met anderen te delen.
Het is belangrijk de poort naar kracht niet door het eigen ego te laten versperren.