Welkom op de website van Indian Style
lynx (11K)
lynx1 (9K)

Lynx

De lynx is de mysteriedrager onder de totemdieren.
Hij is de kenner en bewaarder van alle oude, al lang vergeten geheimen.
Hij beweegt zich vrij door tijd en ruimte.
Omdat hij zich meestal in zwijgen hult, is het moeilijk iets van zijn kennis te achterhalen.
Als de lynx zich door uw dromen beweegt, kan het erop wijzen dat er in u of in anderen een geheim aanwezig is waarvan u niets weet.
Bezit een mens een grote lynxkracht, dan heeft hij een heel bepaald soort helderziendheid.
Door innerlijke schouwing ziet hij het ware zelf in anderen en ook zijn eigen identiteit.
Ook het dagelijkse zelfbedrog blijft niet verborgen voor de lynx.
De enige mogelijkheid om iets van de lynxmensen te ervaren is hen te betalen voor het prijsgeven van hun kennis, zoals bij waarzeggers en indiaanse medicijnmannen gebruikelijk is.
Want dat is hun traditie en het is gebaseerd op het principe van energie-uitwisseling.