Welkom op de website van Indian Style
kraai (10K)
kraai1 (6K)

Kraai

De kraai is de bewaker van grote geheimen.
Hij heeft als enige het vermogen om de wetten van deze wereld te breken door de gedaante van andere wezens aan te nemen.
Daarnaast is hij in staat zich op twee plaatsen tegelijk op te houden.
In de kraai versmelten verleden, heden en toekomst, want hij leeft in de leegte zonder tijd te ervaren.
Omdat licht en schaduw zich ook in hem verbinden, kent hij tegelijkertijd zowel hun uiterlijke als hun innerlijke waarheid.
De kraai behoedt de heilige wet, die rechtstreeks van de god is gekomen, en heeft eens verkondigt dat alles wat bestaat, uit de vrouw wordt geboren.
De Heilige Wet is de wet van de waarheid en is niet te verwarren met de geboden van de mensen of enig godsdienstig stelsel.
Kraaimensen moeten achter hun eigen inzichten staan en er voortdurend mee bezig zijn volgens de waarheid te leven.
Maak uw eigen hogere zelf tot uw leider, verander uw vorm en word uw toekomstige zelf!
Accepteer de opheffing van de natuurwetten en waag onbevreesd een blik in de toekomst.