Welkom op de website van Indian Style
beer1 (19K)
beer2 (7K)

Beer

De beer belichaamt de zelfwaarneming, want hij trekt zich elke winter in een hol terug om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te verteren.
Hij begeeft zich in het grote zwijgen, de grote leegte, waarin de antwoorden op alle vragen te vinden zijn.
Veel mensen kiezen ook de weg van zwijgen en eenzaamheid om dichter bij hun eigen zelf te komen.
Dat is een mogelijke manier om antwoorden te krijgen, want ze zijn allemaal in onszelf te vinden.
Zelfwaarneming is noodzakelijk om wensen te leren te kennen.
Deze ontvangende, vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten.
De beer trekt zich in de winter in de dromenwereld terug om te zoeken naar antwoorden en wordt in de lente opnieuw geboren.
De beer leert ons hoe belangrijk het is zich tijdig uit rumoerige wereld en de eigen gedachtestroom terug te trekken.
Want in de stilte kan de stem van het hogere zelf worden vernomen, dat de antwoorden op alle vragen en de oplossing van alle problemen kent.
Gebruik deze kracht van de beer om uw doelen te verwezenlijken.