Welkom op de website van Indian Style
arend (5K)

Arend

De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd.
Hij kan hoog in de hemel opstijgen, hoger dan enig ander levend wezen, en komt zodoende dicht bij de Grote Geest.
Doordat hij op zulke grote hoogten komt, kan hij het totale leven overzien.
De arend leert dat het belangrijk is het hele levenspatroon te leren kennen, met al zijn licht- en schaduwzijden.
Dat betekent zowel negatieve als positieve gebeurtenissen als ervaringen te beschouwen,
die een hoger doel dienen en helpen het eigen zelf verder te ontwikkelen.
Daarmee veronderstelt de arend wel vertrouwen in de goddelijk leiding.
Alleen door de beproeving van de zielskracht kan een mens de sterkte van een arend krijgen.
Vanouds gebruiken sjamanen arendsveren om de aura van zieke mensen te genezen.
Overwin uw angst, kijk voorbij uw eigen horizon, verbind u met het element lucht en ga vliegen!
Dat is de opdracht van de arend.