Welkom op de website van Indian Style

Dromennet of dromenvangers (Dream Catchers)

Oorspronkelijk werden dromennetten of dromenvangers (Dream Catchers) door de Canadese en Noord-Amerikaanse Sioux en Ojibwa gebruikt.
Ze worden boven de slaapplaats gehangen om de kwade dromen en gedachten uit te filteren, die dan de volgende ochtend moeten verdwijnen.
Maar de goede dromen vinden hun weg door het net en glijden langs de pendel naar beneden.


De traditie van de dromenvanger gaat terug op de geschiedenis van een Sioux-vrouw wier kind door kwade dromen werd gekweld.
Omdat ze geen andere uitweg meer wist, ging ze naar de oude spinnenvrouw om haar om raad te vragen.
Ze kreeg de aanwijzing dat ze van wilgentakken de eeuwige cirkel moest maken en van katoenen draden het net des levens.
Sindsdien zorgt de dromenvanger ervoor dat mensen plezier beleven aan dromen en aan het leven.