Welkom op de website van Indian Style

Red Cloud

Een van de beroemdste aanvoerders van de Sioux, opgewonden door de aanwezigheid van wegenbouwers op Siouxland, sprak met overtuiging op een Indiaanse bijeenkomst aan de Powder Rivier:

HOOR MIJ AAN DAKOTA'S!

Toen de Grote Vader in Washington ons de aanvoerder van zijn soldaten (Gen. W.S. Harney) zond om toestemming te vragen voor een pad door onze jachtvelden, een weg voor zijn ijzeren paard naar bergen en de westelijke zee, werd ons verteld dat ze alleen maar ons land zouden doortrekken, niet om zich onder ons te vestigen, maar om goud te zoeken in het verre westen. Onze oude stamhoofden dachten hun vriendschap en goede wil te tonen, door deze gevaarlijke slang in ons midden toe te laten. Ze beloofden de doortrekkende reizigers te beschermen. Desondanks, nog voor de as van het vuur van de raadsvergadering koud was, bouwt de Grote Vader zijn forten op ons land. Jullie hebben het geluid gehoord van bijlen van de blanke soldaten bij 'Little Piney'. Hun aanwezigheid hier is een belediging en een bedreiging. Het is een belediging voor de geesten van mijn voorouders. Zullen wij dan onze heilige graven opgeven, zodat ze omgeploegd zullen worden voor graan?

DAKOTA'S, IK BEN VOOR OORLOG!