Welkom op de website van Indian Style

Old Tassel

van de Cherokee, ontmoette in juli 1777 op Long Island Amerikaanse onderhandelaars om een verdrag te sluiten :

Veel is er gezegd over het gebrek aan wat jullie 'Beschaving' noemen onder Indianen. Vele malen is ons voorgesteld jullie wetten, jullie geloof, jullie manieren en gewoonten over te nemen. Wij zien het voordeel van zulk een verandering niet in. Wij zouden liever zien dat jullie het goede van deze doctrines zelf zouden uitvoeren dan dat wij er steeds over moeten horen, of over dit soort onderwerpen in jullie kranten lezen. Jullie zeggen: 'Waarom bebouwen de Indianen het land nieten leven ze niet zoals wij?' Zouden wij jullie niet met hetzelfde recht kunnen vragen: 'Waarom jagen de blanken niet en leven ze niet als wij doen?'