Welkom op de website van Indian Style

Black Hawk

Aanvoerder van de Sauk.
Samen met o.a. Tecumseh bevocht hij reeds de Amerikanen, en ook na de dood van Tecumseh blijft hij de Indianen van Illinois ten oorlog voeren tegen de steeds verder oprukkende blanken. Als een delegatie uit Washington twee van de drie stamhoofden van de Sauk met alcohol zover krijgen dat ze een verdrag tekenen, waarbij ze van een groot deel van hun gebied afstand doen en de Amerikanen verder ook de magere afspraken, die ze gemaakt hebben niet nakomen, probeert Black Hawk alle stammen in dit gebied (Fox, Winnebagoe, Sioux, Potawatomi en Kickapoos) te verenigen tot een front tegen de blanke. Als de oorlog eindelijk uitbreekt geven alleen de Fox steun; Black Hawks leger wordt in 1832 door een overmacht verslagen. Op 21 augustus 1832 in gevangenschap, sprak hij de volgende woorden tot generaal J.M. Street :

Je hebt mij met al mijn krijgers gevangen genomen. Het doet mij leed, want ik verwachtte, zo ik je al niet kon verslaan, de strijd veel langer vol te houden en je, voor ik me overgaf, veel meer schade toe te brengen. Je geweren werden goed gericht... De kogels vlogen als vogels door de lucht, en suisden langs mijn oren als de wind door de bomen in de winter. Mijn krijgers vielen rondom mij. Het begon er slecht uit te zien. De zon kwam flets op in de morgen en 's avonds verzonk hij in een donkere wolk, zodat hij er als een vuurbal uitzag. Dit was de laatste zon, die over Black Hawk scheen. Zijn hart is dood, en klopt niet langer in zijn borst. Hij is een gevangene van de blanke; zij zullen met hem doen wat zij willen. Maar hij kan martelingen verdragen,en hij is niet bang voor de dood. Hij is geen lafaard. Black Hawk is een Indiaan. Een Indiaan die zo slecht is als een blanke, zou niet onder ons volk kunnen leven; hij zou ter dood gebracht worden en opgegeten door de wolven. De blanken zijn slechte leraren; ze doen zich anders voor als zij zijn, en ze gedragen zich vals; ze glimlachen de arme Indiaan toe, terwijl ze hem bedriegen; ze schudden hem de hand om zijn vertrouwen te winnen,om hem dronken te voeren, hem te bedriegen, zijn vrouw te nemen. We zeiden hem ons met rust te laten, en bij ons weg te blijven; maar ze bleven ons vervolgen, kwamen steeds weer op onze weg, en ze kronkelden zich tussen ons als een slang. Vergiftigd werden wij door hun aanraking. Wij zijn niet veilig. Wij leven in gevaar. Wij worden net als zij: hypocrieten en leugenaars, valsaards, luilakken, we praten en doen niets. Wij keken op naar de Grote Geest. Wij gingen naar onze Grote Vader(de president). We werden aangemoedigd. Hij gaf ons goed klinkende woorden en grote beloftes; maar ons werd geen recht aangedaan. Het ging er steeds slechter uitzien. Wij riepen een grote vergadering bijeen en maakten een groot vuur. De geesten van onze vaderen herrezen en zeiden ons wraak te nemen voor al onze mislukkingen of anders te sterven. Wij spraken allemaal voor het vuur van de raad. Het was warm en prettig. Wij lieten de oorlogskreten klinken en groeven de Tomahawk op; onze messen waren bij de hand en het hart van Black Hawk zwol in zijn borst toen hij al zijn krijgers ten strijde voerde. Hij is tevreden. Hij zal naar de wereld der geesten gaan. Hij heeft zijn plicht gedaan. Zijn vader zal hem daar ontmoeten en hem prijzen. Black Hawk is een echte Indiaan, en veracht het huilen als een vrouw. Hij voelt veel voor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn vrienden. Maar om zichzelf geeft hij niets. Hij is begaan met het lot van zijn natie en de Indianen. Als zij lijden, betreurt hij hun lot. De blanken scalperen geen hoofden; zij doen ergere dingen, zij vergiftigen het hart; het is niet puur bij hen. Mijn landsmannen zullen niet gescalpeerd worden, maar zij zullen binnen enkele jaren worden als de blanke, zodat je ze niet meer kunt vertrouwen. Vaarwel mijn volk. Hij kan niets meer doen. hij is aan zijn eind. Zijn zon gaat ten onder, en zal niet meer opkomen.

Vaarwel Black Hawk.